söndag 13 september 2015

Gryningsljus

                                                  Några bilder när natt övergå till dag
Vid Huluberget

Vid ladriket Rommen

En av alla lador i morgonljus

torsdag 3 september 2015

Vikskvarn

Här i Vikskvarn var det bebott fram till 1968. Därefter blev det obebott och nu är det bara ruiner kvar av kvarnen. Annat var det på 1800-talet då var det flera kvarnar utmed Storkvarnån och det tillverkades också tegel av den lerskiffer som finns i området.
Utloppet från kvarndammen

Ån rinner genom kvarnruinen


Raserad tegelugn

Forsärlan trivs i Storkvarnån

Storkvarnån

Lerskiffer 

Konglomerat

Ängsviol

Träjon (är osäker på om det är rätt)