måndag 15 augusti 2016

Vasikkavuoma

När vi åkte hem från fjällvandringen åkte vi till Vasikkavuoma slåttermyr som blev ett naturreservat 1999 och har också blivet ett natura 2000 område. Det är på 205 ha. och troligen det största sammanhängande slåttermyr i Norden. På myren finns  nu 72 bevarade lador men en gång i tiden fanns det över 300 lador. På myren kan man hitta flera kalk krävande orkidéer så som Sumpnyckel, Ängsnyckel, Blodnyckel och den vackra  Myrbräckan. Myren är också rastplats för många fåglar som Trana, Gäss, Sångsvan, vadare och änder.
Totte läser informationstavlan om naturreservatet

Bred spång ut till en av ladorna

Slåttermaskin

 Gamla slåtterredskap lie och kratta 

Slåttermyren med några av ladorna

Vid kanten av myren står det sovlador som drängarna sov i när det var slåttertid
Vid kanten står det ett utsiktstorn

Även mitt på sommaren är myren blöt


torsdag 4 augusti 2016

Till Vadvetjåkka

I år skulle vi vandra till Vadvetjåkka som är Sveriges nordligaste nationalpark den ligger nordväst om Torneträsk. Vi utgick från Kopparåsen, och när vi kom fram till parkgränsen insåg vi att det var för brant och för smal stig för att gå in i parken. Ett snedsteg med 20-25 kg. på ryggen är det lätt att tappa balansen.Då hade vi rasat 15 -20 meter ner i en strömmande jokk. Vi beslöt oss för att göra ett basläger istället. Från detta läger gjorde vi dagsturer i omgivningen. En annan väg till parken är att åka båt från Abisko till Torneträsks norra strand. Därifrån blir det en 6 km. lång vandring med vad.
Mina vandrarkompisar Totte och Lasse Bro över stridande jokk

Börja med att vandra genom björkskog

Gullris ( Solidago virgaurea )

Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata )

Viktigt att följa med på kartan

Lappspira ( Pedicularis lapponica )

Linnea ( Linnaea borealis ) Smålands landskapsblomma 

Tjuoluoppal

Lapporten

Lasse prövade fiskelyckan


Torneträsk från Abisko