söndag 11 september 2016

Måkläppen

Måkläppen är sedan1902 fridlyst och det råder total tillträdesförbud från första februari till sista oktober.Det är för att skydda häckande sjöfåglar, och är ett viktigt område för knubb- och gråsäl som föder sina ungar mellan mars och juni . Måkläppen är också en viktig rastplats för många fåglar som flytta söder ut. Ett undantag till tillträdesförbudet görs första söndagen i september, då arrangera Måkläppsföreningen en gemensam vandring för medlemmarna ut till halvön. Måkläppen var en ö i ständig förändring, och det är havsströmmar ,vind, stormvågorna och högvattnet som orsaka detta, och på 1990-talet så fick den landförbindelse.
Samling innan vandringen

Guiden Jan-Åke Hillarp visa här ålgräs som är på väg tillbaka, efter att nästan varit utrotad.

Gråsälen följer oss nyfiket.

En flock med kärrsnäppor. 

Totte kokar korv

Det är gott med korv i det ruggiga vädret

Vrak från en gammal träbåt

Samma vrak som bilden ovan. Det är två år mellan bilderna