lördag 28 maj 2016

Alarps äng

Alarps äng ligger, 4 km. nordost om Forserum, är mycket vackert med utsikt ner mot Lättarpasjön. Alarps äng är ett omtyckt utflyktsmål. Ängen består av björk och ekträd med odlingsröse och stengärdsgårdar. Floran är riklig med bl.a. blommande backsippa, slåtterfibbla, solvända, gullviva svinrot, smörboll och slåttergubbe. På något ställe fins även fältgentiana. Här häckar staren, svartvit flugsnapparen, bofinken och nötväckan i dem gamla träden.

Alarps äng.
Här ser man lite av Lättarpasjön.
Gullviva (Primula veris)  med Lättarpasjön i bakgrunden
Här ser man lite av odlingsrösen.

Staren (Strunts vulgaris)  kommer med näbben full med mat till ungarna i boet.

 Svartvit flugsnapparen (Ficedula hypoleuca) 
Gökärt ( Lathyrus linifolius)

söndag 8 maj 2016

Svarthakedopping

Idag åkte jag till Stenseryds dammen för att se om doppingarna finns kvar. Det gör dem. Man får hoppas på att det blir en lyckad häckning i år. Förra året fick dem ut två ungar. Först försvann en unge och sen försvann den andra ungen som troligt vis blev måsmat.
Svarthakedopping (Podiceps auritus)

Vakta sitt bo

Spegelbild.

söndag 1 maj 2016

Huggorm


                    Nu på våren när det börja bli varmare ute så vakna ormen ur sin vintersömn.
Svart huggorm (Vipera berus)

Här ser man att huggormen har platt huvud.


Huggormen är en god simmare.

Den mer vanliga huggormen.