torsdag 31 mars 2016

tisdag 15 mars 2016

Stjärtmes.Stjärtmesen är en av våra minsta fåglar, men ser större ut för sin långa stjärt. Den väger endast 7-10 gram. Stjärtmesen tycks alltid ha bråttom då den sällan sitter stilla. Den har även kallats altita och stjärttita.