lördag 23 maj 2015

Fåglar

Storlom ( Gavia arctica )

Svarttärna  ( Chlidonias niger )

Fisktärna (Sterna hirundo)

Skärfläcka ( Recurvirostra avosetta )

söndag 17 maj 2015

Åhus

 Åhus ligger 2 mil sydost Kristianstad vid Helge ås mynning. Åhus är kanske mest känd för tillverkning av Absolut Vodka. Förr var här ett bra ålfiske, och man hade då Sveriges största ålrökeri. Nu är ålfisket nästan obefintlig och rökeriet är nu rivet.
Torget med sina kullestenar.
Sjögata i gamla Åhus
När jag hade sommarlov bodde jag här.

                                                                 Absolut Vodka


Åhus bryggan
Ålaboden Snickarhaken
Den här båten har gjort sitt.
Fångstnät hänger på tork
Fågeltornet i Äspet. Här är en bra rastlokal för flyttfåglarna. måndag 4 maj 2015

Tomtabacken

Några bilder från  Tomtabacken, som är sydsvenska höglandets högsta punkt  377 m.ö.h.


Utsikt över nejden från utkikstornet

I horisonten syns Taberg 343 m.ö.h.

Utkikstornet som är 12 m. högt, står på toppen av Tomtabacken.