lördag 23 maj 2015

Fåglar

Storlom ( Gavia arctica )

Svarttärna  ( Chlidonias niger )

Fisktärna (Sterna hirundo)

Skärfläcka ( Recurvirostra avosetta )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar