lördag 28 maj 2016

Alarps äng

Alarps äng ligger, 4 km. nordost om Forserum, är mycket vackert med utsikt ner mot Lättarpasjön. Alarps äng är ett omtyckt utflyktsmål. Ängen består av björk och ekträd med odlingsröse och stengärdsgårdar. Floran är riklig med bl.a. blommande backsippa, slåtterfibbla, solvända, gullviva svinrot, smörboll och slåttergubbe. På något ställe fins även fältgentiana. Här häckar staren, svartvit flugsnapparen, bofinken och nötväckan i dem gamla träden.

Alarps äng.
Här ser man lite av Lättarpasjön.
Gullviva (Primula veris)  med Lättarpasjön i bakgrunden
Här ser man lite av odlingsrösen.

Staren (Strunts vulgaris)  kommer med näbben full med mat till ungarna i boet.

 Svartvit flugsnapparen (Ficedula hypoleuca) 
Gökärt ( Lathyrus linifolius)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar