måndag 15 augusti 2016

Vasikkavuoma

När vi åkte hem från fjällvandringen åkte vi till Vasikkavuoma slåttermyr som blev ett naturreservat 1999 och har också blivet ett natura 2000 område. Det är på 205 ha. och troligen det största sammanhängande slåttermyr i Norden. På myren finns  nu 72 bevarade lador men en gång i tiden fanns det över 300 lador. På myren kan man hitta flera kalk krävande orkidéer så som Sumpnyckel, Ängsnyckel, Blodnyckel och den vackra  Myrbräckan. Myren är också rastplats för många fåglar som Trana, Gäss, Sångsvan, vadare och änder.
Totte läser informationstavlan om naturreservatet

Bred spång ut till en av ladorna

Slåttermaskin

 Gamla slåtterredskap lie och kratta 

Slåttermyren med några av ladorna

Vid kanten av myren står det sovlador som drängarna sov i när det var slåttertid
Vid kanten står det ett utsiktstorn

Även mitt på sommaren är myren blöt


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar